Birleşik Haziran Hareketi yurdun dört bir yanında forumlarla büyüyor

17 Kasım 2014 Pazartesi 00:45:55

Birleşik Haziran Harketi forum ve meclislerle kuruluşunu sürdürüyor.


Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyle yurdun dört bir yanında forumlarda ve meclislerde biraraya gelenler, isyanı ve umudu büyütüyor..


KARADENİZ HAZİRAN BULUŞMALARI SÜRDÜ
22-23 Kasım

Birleşik Haziran Hareketi, Karadeniz buluşmaları Hopa ve Fındıklı'nın ardından bu hafta da Pazar, Trabzon ve Samsun'da sürdürüldü. 

Rize-Pazar

Rize'nin Pazar ilçesinde ilk Haziran forumu yapıldı. Uçurtma Derneği'nde yapılan toplantıda genel ve bölgesel sorunlara değinildi. Diğer il ve ilçelerden katılımların olduğu foruma, Kenan Kurt ve Saltuk Deniz Haziran hareketine ilişkin yerel deneyimlerini aktardı. Konuşmacıların ardından katılımcılar söz aldılar ve düşüncelerini dile getirdiler.

Forumda
7 Aralık 2014 tarihinde, Rize ilde, ilçelerin üzerinden geniş kalımlı bir forumun örgütlenmesi kararı alındı ve HES, Maden, Yeşil yol, Havaalanı, Çaykur’un özelleştirilmesi, doğaya ve çevreye duyarlılık, çevre ve deniz kirliliği gibi konular yöredeki öncelikli konular olarak belirlendi.

Trabzon

Birleşik Haziran Hareketi Trabzon meclisi bugün ilk toplantısı gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Haziran meclisleri oluşturuldu.Önümüzdeki günlerde çıkartılmak üzere Haziran Trabzon dergisinin çıkartılması ve Haziran Meclislerinin yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

Samsun


Birleşik Haziran Hareketi Samsun meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Geniş katılımın olduğu ilk Meclis toplantısında, Haziran Hareketi üzerine tartışmalar yürütüldü. Meclis işleyişi ve Meclislerin nerelerde geliştirileceği üzerine yapılan fikir alışverişinin ardından Samsun'daki yerel mücadeleler üzerine eylem hatları ele alındı. Toplantıda Samsun büyük Forumunun Aralık ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

***

ZONGULDAK VE DİKİLİ BULUŞMALARI
22-23 KasımDikili forumu: Birleşe birleşe kazanacağız!
Dikili'de geçekleşen foruma Birleşik Haziran Hareketi üzerine sunum yapmak üzere Haziran Hareketi Türkiye Koordinasyonundan Eriş Bilaloğlu katıldı. Ardından foruma katılanlar Haziran Hareketi'ni ve yerelde mücadele olanaklarını değerlendirdiler. 

Forum sonrası 20 kişiden oluşan geçici meclis kuruldu. 

Forumda sunuş yapan Eriş Bilaloğlu, "halk 2013 Haziran'ın da otoriter bir rejime karşı direnmek için sokağa çıktı ama bugün bu rejim totaliter bir hale dönüşüyor, totaliterleşen AKP rejimine karşı farklılarımızı öne çıkarmadan ortak yanlarımızla sokakları,mahalleleri örgütlemeliyiz" dedi. 

Haziran'dan sonra hiçbirşey eskisi gibi olmayacak diyen Bilaloğlu, mücadeleye yönelik  "biz bu gidişatı dur duracağız,durdurmak zorundayız Haziran'dan sonra artık hiç bir şey eskisi olmayacak  çünkü" diye sözlerine devam etti. 

Birçok kişinin söz aldığı forumda şu katkı, öneri ve görüşler yer aldı; 
"Haziran bizlere bir dönüm noktasıydı, şimdi bu noktadan sonra Haziran'ın izinden tüm mahallelerde, işyerlerinde yaşamın her alanında örgütlenmek bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Zalimlerden emeğimizi, yaşamımızı, özgürlüğümüzü ancak hepbirlikte olursak geri alabiliriz." 

"Dikili'nin en önemli sorunlarından biri AKP'nin tarımda uyguladığı yıkım politikalarıdır. Dikili tarımcılıkla geçinen bir ilçedir. AKP'nin tarım alanlarını imar rantlarına açan uygulamaları burada ürünlerimizi, geçim kaynağımızı ellerimizden alıyor. Buna dur dememiz gerekiyor" 

"AKP'nin yaşamı dinselleştirmeye dönük muhafazakar, gerici uygulamalarından en fazla etkilenen kesimlerin başında kadınlar geliyor. Tüm kadınlar, emeklerine, bedenlerine, özgürlüklerine karşı gün geçtikçe şiddetlenen bu saldırıya, birlik ve dayanışmasından kazanacağı güçle dur demelidir. Kadınların özgür olmadığı bir dünyada özgürlükten bahsedemeyiz." Zonguldak :"Emeğin başkenti mücadelenin de başkenti olmalı!"

Birleşik  Haziran Hareketi Zonguldak forumu 22 Kasım'da gerçekleştirildi.  

Forum, CHP Ankara Miilletvekili Gökhan Günaydın ve Dr.İsmail Hakkı Tombul'un sunuşlarıyla başladı. 

Gökhan Günaydın 'Emeğin başkenti Zonguldak'ta olmaktan, bu kadar coşkulu, kalabalık bir salonda konuşmaktan mutlu olduumu belirtmek istiyorum.BHH herkesin konuştuğu, herkesin katkı koyduğu, kimsenin önderlik yapmadığı, birlikte karar verdiği bir hareketin başlangıcı olmasını diliyorum" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti; 
"Dünya hukuk tarihine bakıldığı zaman en fazla kanunun Hitler dönemine ait olduğunu görürüz, Hitlerden sonra en fazla kanun çıkaran iktidar ise AKP olmuştur. Çok fazla yasa çıkarmak demokrasi ile yönetiliyoruz anlamına gelmiyor, tam tersine iktidar kendi keyfi düzenini, faşist düzenini kurmak ve devam ettirmek için bu yasaları çıkartıp uyguluyor. Dinci faşizme, çarpık kapitalizme karşı mücadelenin başlaması gerekir. Burada fabrikalarda, ocaklarda, mahallelerede örgütlenmek, anti faşist bir cepheyi oluşturmak için buradayız.

Daha sonra İsmail hakkı tombul söz aldı ve sunumuna 'Bu salonu gördükten sonra ağustos ,Eylül ayındaki forumların,toplantıların,tartışmaların ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" diyerek başladı. 

Tombul, "2000 yılından sonra hızla ekonomik politikanın değiştiğini görüyoruz,insanlar yoksullaşıyor,sendikasızlaşıyor,eziliyor. Karadon'da, Kozlu  Ermenekte maden ocağında çalışan işçiler yukarıda açlık, yeraltında ölümle yüzyüzeler" dedi ve şöyle devam etti;
"Gezi hepimizi kendimize getirdi, birlikte, yan yana omuz omuza mücadele etme zamanıdır. Açık faşizme geçiç koşulları yaşaıyoruz. İnsanca yaşamak için birlikte direneceğiz." 
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı forumda sunumların ardından işçilerden öğrencilere, kamu çalışanlarından emeklililere değin birçok kişi söz alarak Haziran Hareketi'ne dair Zonguldak'ta mücadele imkanlarını tartıştı. 

Forum, bir sonraki toplantısını meclis oluşturmak üzere yapacağını kararlaştırarak sonlandırıldı. 

 

***

23 Kasım
ESKİŞEHİR HAZİRAN'DA BULUŞTU

Çeşitli siyasi yapılardan katılımcıların yer aldığı Birleşik Haziran Hareketi'nin Eskişehir'deki toplantısı bugün yapıldı. Haziran Hareketi Eskişehir Koordinasyonu’nundan Barış Bilecen’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da desteklerini ilettiler. Haziran Direnişi'ne dair bir sinevizyon gösteriminin yapılmasının Foruma geçildi.

Haziran Haraketi’nin çıkış metni Serpil Şahbaz tarafından okunmasının ardından söz alan Cem Kaptanoğlu, "AKP’nin devletle özdeşleştiği bir süreçte, yaşamımızın her alanına yansıyan yeni rejimin etkilerini görüyor hissediyoruz. Bu metinde farklılıklarımızla bir araya gelip mücadele edelim çağrısı var. Antikapitalist, antimilitarist, antifaşist, antiemperyalist bir hareket bu, bu ilkeler üzerinden bir araya gelişin hareketi. Bu toplantının ardından 29 Kasım günü Özdilek Kültür Merkezi’nde Eskişehir Meclisi’ni oluşturmak üzere bir çalışma yapılıyor, oraya katılmak isteyenler de katılabilir.Aygün: Artık Bana CHP Değil Haziran Soruluyor
CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün konuşmasına, "Eskişehir’de olmak güzel ve aynı zamanda hüzünlü çünkü Ali İsmail’in şehri burası. Yakında Kayseri’de de davası görülecek. Ekranda yüzünü görmemiz, silinmesine rağmen görüntülerini defalarca izlememiz, anne ve babasının mahkemede o görüntüleri defalarca izlemesi, sorumlu terörle mücadele polislerinin dışarıda olması bilenmemizi sağlıyor" diyerek başladı. Aygün, "Beni Vişnelik toplantısında çağırdıklarında gittim, hareketin adının içinde 'Haziran' olması beni heyecanlandırdı. " dedi.

Aygün, "Artık bana gittiğim yerlerde CHP sorulmuyor BHH soruluyor. İddialı bir hareketin başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. CHP’nin sağa açılma, islamcı-gerici politikalara karşı çıkmama, kendi inancına göre 6 yaşındaki çocuğunun başını kapatan zihniyete karşı durma cesareti gösterememe gibi eksikliklerini görüyoruz. Belki de CHP, bu harekete bakarak belli ilkeleri hatırlar, bunu örnek alır. Haziran hareketinde yer almamamın sebebi nedir? diye soruluyor. Milletvekili olmak değil, çünkü milletvekili olmak için genel başkanlara yalakalık yapacaksınız, genel merkeze çok sık girip çıkacaksınız, olmanız gereken yerlerde olup olmamanız gereken yerlerde olmayacaksınız. Haziran’da direnenlerin, Ali İsmail'in abisi, ailesinin, Gürkan Korkmaz'ın yanında olmak için bulunuyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.Hüseyin Aygün'ün ardından konuşan Hakan Öztürk ise konuşmasında "Haziranda insanlar istedikleri gibi giyinmek, yaşamak için en sonunda da '3-5 ağaç' için ayağa kalktılar. 15-16 Haziranları, Galata Köprüsü'nün tıkandığı zamanları da görmüştük ama Boğaz Köprüsü'nün boydan boya dolduğu böylesi bir Haziran görmemiştik. Bu insanlar aynı zamanda konuşmak, fikirlerini söylemek istediler, gündüz kafaları gözleri yarıldı akşamsa forumlarda kafalarını çalıştırdılar. Ali İsmail'i gördük, nasıl umutla bakıyor kalabalıkların arasından. Nasıl direndi gördük. Taksim bizi birleştirdi, gençleri, kadınları, yaşlıları ortak bir mücadelede birleştirdi. Haziran hareketi Gezi Direnişi'nden almıştır. Herkesi içereceğiz, herkesi bir arada tutacağız, buradan büyük bir güç çıkaracağız" dedi. 

***

22 Kasım
BURSA FORUMU

Haziran Hareketi Bursa Forumu 22 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Öncesinde pek çok ilçede yapılan hazırlık toplantılarının ardından gerçekleşen Forum’da Haziran Hareketi ile birlikte yerel sorun ve gündemler tartışıldı. Haziran Hareketi Bursa Meclisi’ni toplamak üzere Koordinasyon kurulu oluşturularak Forum sonlandırıldı. 

Kuruluş Adımlarımızı Sıklaştırıyoruz

Forum’a katılan Önder İşleyen şöyle konuştu, “Kuruluş adımlarımızı sıklaştırıyoruz, her adımda saflarımızı da sıklaştırıyoruz. Karşımızda TOMA’dan, dozerden ve bol ışıklar altında pisliklerini gizleyip saltanatlarını sürdürmeye çalıştıkları saraylarından başka bir şey kalmayan gerici-faşist bir iktidar var. Akılları başlarından gitmiş gibi görünüyor ki Küba’ya camiden, Amerikan’ın Müslümanlarca fethinden söz ediyorlar. Herkes dalga geçiyor, ama akılları başlarında. Başka türlü yönetemiyorlar. O yüzden her üniversiteye bir cami, her on kişiye bir TOMA ve bolca gaz bombası siparişi veriyorlar. Haziran buluşması, bunun önüne geçmek için güçlerini birleştirenlerin, her adımında daha da çoğalarak birleşik bir direnme hareketini yaratma mücadelesidir’ dedi. 

Sorarak ve Öğrenerek İlerliyoruz

İşleyen, hareket ilerledikçe doğal olarak pek çok soruyla da karşı karşıya kalıyoruz. Soruların çoğalması bize harekete kafa yoranların da çoğaldığını gösteriyor, bu kuşkusuz olumlu. Sorularına yanıt bulmak isteyen herkesi Meclislerimize Forumlarımıza davet ediyoruz. Biz yanıtımızı buralarda arıyoruz. Birbirimize sorarak ve birbirimizden öğrenerek ilerliyoruz. Hepimiz elindeki taşlardan adım adım bir barikat kuruyoruz. Barikatları her yerde kuracağız ama bununla yetinmeyip, barikatların ardında dayanışmanın, paylaşmanın, sevginin ve eşitliğin hayatını da örgütleyeceğiz’ dedi. 

Siyasetin Zeminini Değiştiriyoruz

Forum ve Meclislerin yeni bir siyaset zemini olduğuna dikkat çeken İşleyen, siyasetin zeminini değiştiriyoruz dedi. İşleyen sözlerine şöyle devam etti, ‘Meclislerimiz birlikte karar alma organlarımız olacak. Aynı zamanda meclisler birbirimize sahip çıkacağımız, sorunlarımıza yanıt vereceğimiz kültürel ve dayanışma zeminlerini de inşa edecek. Bir bakıma kendi adalarımızı, ama içe kapalı olmayan penceresi birbirine açılan bir adalar ağı kuracağız. Meclislerimizi iş yerlerine, okullara, mahallelerimize, taşıyabileceğimiz en küçük birimlere kadar çoğaltacağız. Yapacağımız çok şey var, henüz yolun başındayız.’

Sütaş İşçisi
Birlikte Direneceğiz, Birlikte KazanacağızForumda söz alan Sütaş işçisi, Haziran Hareketi ile tüm direnenlerin kazanmasının daha da mümkün olacağını söyleyerek şunları ifade etti, “Sütaştan çıkarılan işçiler 240 gündür direniyor. Bir aydır biraz sessizdik, ama önümüzdeki zamanda eylemlerimiz artacak ve bir fırtınaya dönüşeceğiz. Sütaş ürünlerini tüketmeme ve boykotu örgütleme çalışmalarımız sürüyor. 240 gündür, soğuğa ,sıcağa, jandarmaya ve polise karşı direndik. Ve direnişimizi tüm illerde sürdüreceğiz.”

Artık Daha Çok Dayanışma Var
Özdemir Aslan:  Tüm-Tis sendikası şube başkanıyım. Bizim üyelerimiz hamallar, başkasının yükünü çekerek ekmeğini kazananlar. Burada örgütlenmemizin sebebi kölelik düzenine karşı bir araya gelmemiz, sendikalı olmamız ve hakkımızı istememiz. Fabrikamızdaki direnişte tüm işçiler bir şey gördü. AKP’ye MHP’ye ya da CHP’ye oy veren işçiler, onların direnişe destek olacağını düşündü. Ancak hiçbiri dönüp bakmadı bile. Direnişi ayakta tutan sizler oldunuz. Buradayım çünkü artık daha çok olacağız, daha çok dayanışma içinde olacağız. Buna hepimizin ihtiyacı var. 

Gençler Haziran’la Kazanacak

Forum’da söz alan üniversite ve liseli gençler, Haziran’da sokağa çıkan yeni genç kuşağın Haziran hareketi ile buluşarak daha güçlü bir irade ortaya çıkaracağını ifade etti. Söz alan Sezer Gök, ‘Üniversitemizde eşit, parasız ve bilimsel eğitim mücadelesi veriyoruz. Gençliğin birleşik devrimci eyleminin geliştirilmesi ve bunun tüm emekçi kesimlerle buluşturulması için artık Haziran Hareketi var, Haziran’dayız’ dedi.

Fatma Çakır: gençliğin gündeminin ülke gündeminden çok bağımsız olamadığını görüyoruz, AKP’nin ülkedeki gençlere, işçilere, halklara yönelik düşmanca politikalarına karşı ortak bir mücadele veriyoruz. Gençleri bastırmak istiyor AKP. Üniversitemizde rektörlük siyaset yapmamızı engellemeye çalışıyor. Bunun nedenini sorduğumuzda ise iktidarı eleştirmeyin de ne yaparsanız yapın, diye cevap veriyor. Özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversitelerin hali bu. Bunu değiştireceğiz, birlikte değiştireceğiz. 

Andanç Gürman: Liselerde faşizme ve gericiliğe karşı yürüttüğümüz mücadelede haziran hareketinin bu mücadelede büyük bir yer edineceğini düşünüyorum. Çünkü burada maruz kaldığımız tüm saldırılardan, tüm baskılardan birleşik mücadelemizle kazançlı çıkabiliriz.

Forumdan Notlar

İbrahim Mart: Ben sade bir vatandaş olarak bu harekete destek veriyorum ve kurucu iradesine katkı sunmaya çalışıyorum. Bu hareketin zamanında yaptığı müdahale ve bir halk hareketi yaratma isteği yeni bir toplumsal düzen için, yaşanabilir bir Türkiye için çok önemli. Bu direniş hareketi, direnişini yeni bir toplumsal düzen yaratmak hedefini önüne koyduğu sürece bir iktidar hareketidir. 

Erkut Yavuz: Haziran direnişi bir umut yarattı. Birlikte, dayanışma içerisinde olursak başarabileceğimizi gösterdi. Ancak, bunun geliştirilmesi gerekiyordu. Daha örgütlü ve sürekliliğini sağlayan bir harekete dönüştürülmesi gerekiyordu. Haziran hareketi tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Bu hareket içerisinde birbirinden ayırmadan mücadele edeceğiz. Kestel’deki hava kirliliğine karşı mücadeleyi AKP rejiminin insana ve doğaya saldıran sermaye politikalarından ayrı ele almayacağız. 

Mesut Şahin: Biz de başarabiliriz. 2011’de ispanyadaki Öfkeliler Hareketi, başarabiliriz diyerek yüzlerce mahalle komitesinin üzerinden örgütlenerek bugün Podemos ile bir seçenek haline geldi. Haziran Hareketi de bunun yolunu açıyor. 

Volkan Atmaca: Okullarda gençlerin kafalarına gerek dogmalarla gerek sokulan fikirlere karşı haziran hareketi bir direniş olacaktır.

Eylem Yentürk: Kapitalizm bugün fikirsiz kalmak üzere, bu gericilik dönemini bitirmek zorundayız. Sosyalizm fikirlerin dünyasını geri kazanacaktır, kapitalizmin ve ürettiği gericiliğin tek alternatifi sosyalizmdir. .Haziran hareketi kazanınca işçiler, ezilenler,  halklar kazanacak.

Eda Derya Toker: Direnmek geride kalmadı. Haziran’ın kazandırdığı bu güç, bugün de Haziran hareketi ile yeniden toparlanarak gelişecektir. 

Uğur Kurt: sol içindeki rekabetçiliğe ve ben merkezciliğe  karşı dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi öreceğiz. Tarihimiz bize bunu başarmamız için geniş bir birikim sunuyor. Hayal ettiğimiz dünyanın tohumları, nüveleri birleşik haziran hareketinin felsefesinde ve eylemlerinde yer alıyor, yer alacak.

Bülent Aslanhan:  AKP’yi çökertmenin tek yolu dayanışma ve birlikte mücadele etmek, hayatı mücadele için örgütlemektir. Dayanışma, ben merkezciliğin en önemli antitezidir. 
 

Haziran Hareketi, Yürüyüşünü Yüzüncü Yıl'da Sürdürdü

Yüzüncü Yıl ve Çiğdem mahallelerinin Haziran Hareketi forumu gerçekleştirildi. Forumda Haziran hareketi üzerine Alper Taş ve Deniz Yıldırım sunum yaptı.

Forumda ilk olarak Haziran'ın Soma'nın Yırca direnişinin görüntülerinden oluşan bir kısa video gösterildi. Ardından konuşmacılar sunuşlarını yaptılar.İlk olarak Deniz Yıldırım; AKP'yi tanımlarken yağma ekonomisinin, 12 Eylül faşist rejiminin mirasına bir de diktatörlük ekleyen bir rejimin, ve son derece tehlikeli bir islamcılaşmanın altının sıklıkla çizilmesi gerektiğini, Haziran isyanının temel olarak bu üç noktaya dair de bir karşı çıkış olduğunu belirtti. Birleşik Haziran Hareketi'nin 'yarın ne yapacağız?' sorusuna örgütlü bir yanıt üretmek amacının bir sonucu olduğunu, en önemli görevinin de laiklik, kamuculuk temelinde parça parça mücadelelerin bir arada, daha etkili ve örgütlü bir hale getirilmesi olduğunu söyledi.Alper Taş ise; artık bir savunma pozisyonundan çıkılması gerektiğini hem parça parça direnişlerin bir araya getirilmesi hem de bir kuruculuğu işaret etti. AKP iktidarın Haziran'da Gezi parkının içerisindeki hayattan son derece korktuğunu ve Haziran Hareket'in en önemli sorumluluklarından birinin de o hayatın kalıcı olmasının mümkün olduğunu gösterebilmek, AKP'nin Yeni Türkiye'sini değil Hayalini kurduğumuz ülkeyi bugünden yarına samimiyet temelinde inşa etmek gerektiğini belirtti.Haziran'ın Bıraktığı Miras
Forumda söz alan Alparslan Aydın iç savaş kışkırtmacasına ve Emperyalist tahakküme karşı barış için mücadele etmenin de önemli olduğundan ve Haziran Haraketinin bu anlamda Gezideki barışçıl tarzla ses çıkartmasının aciliyetinden söz etti.

Çiğdem sakinlerinden, Güner Akbulut sadece sosyalistlerin bir araya gelişlerinin dahi önemli bir anlamını olduğunu fakat bu hareketi önemli kılan şeyin Haziran'ın bıraktığı mirası iyi okuma çabasının bir ürünü olmasıdır görüşünü ekledi. Funda İnci ise, Haziran'ın yarattığı umut ışığında gençlerin ve kadınların da oldukça etkisi olduğunu bu anlamda Birleşik Haziran Hareket'inde bu kesimlerle bağının önemli olduğuna dikkat çekti.

Çay yolu forumundan gelenler, kendi yerlerindeki foruma çağrı yapmanın yanı sıra orada da Haziran Hareketinin yarattığı heyecandan ve bu çağrının sönümlenen forumlar için oldukça değerli ve onları aktive edecek de bir anlamı olabileceğini söyledi.

Forum'da konuşan Cemil Kırbayır'ın dayısı Torun Karakaya ise 85 yaşında olduğunu bu memleket tarihinde olanca şey yaşadığını, gördüğünü ama umudunu yitirmediğini haziran Hareketinin de böyle inatla inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Yüzüncü Yıl Mahallesinden Mehmet Karabulut ise; 'Bakın 85 yaşında ama parkına sahip çıkıyor, Çay yolu forumundan insanlar aramıza katılıyor. Burada yüzüncü yıl forumunda beraber parkımıza sahip çıktığımız insanlar aramızda, nasıl heyecanlanmamak mümkün değil, Haziran hareketini tüm heyecanımla selamlıyorum' dedi. ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Uğur Sümbül ise küçük ama temel ilkelerle bir araya gelebilmenin önemli bir başarı olduğundan, içerisinden geçtiğimizin dönemde tıpkı Hazirandaki gibi basit ortaklıklar yakalanmasının öneminden bahsetti.

Forum bir sonraki pazar gününe Haziran Hareketi'nin meclis yapısını üzerine yapılacak tartışmaya çağrı ile forum sonlandı.
 


İnançla, coşkuyla, umutla Antalya yola çıktı

Birleşik Haziran Hareketi Antalya Formu yüzlerce kişinin katılımı ile Antalya  Mimarlar Odası salonunda toplandı.

Moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer’in yaptığı forum, Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Koordinasyonundan Hakan Gülseven’in süreç ile bilgilendirmesi ile başladı.Forum’da söz alan onlarca kişi  mücadelenin içinde yan yana duranların artık içiçe geçmesi gerektiği, halkın eylemi ve sözünü çoğaltması gerektiğine vurgu yaptılar. “Sadece toplanıp forumlar yapmayacağız, bir direniş hareketi yaratacağız.” diyen konuşmacılar “2013 Haziranıyla yeni yaşam filizlerini umutları büyütenler olarak; Birleşik Haziran Hareketi forumlarında, sokaklarda, meclislerde bu umudu yeniden yeşertmeye kararlı olduklarının altını çizdiler.Antalya geçici koordinasyonunda görev alacaklarında belirlendiği forum sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

16 Kasım 2014 Antalya Forumu Sonuç Bildirgesi

AKP rejiminin mezhepçi faşist baskısı ile ülkenin tüm kaynaklarına yağma ve talan yoluyla el konuluyor.

Toplumun tüm özgürlükçü-ilerici birikimi dini baskı altında yok edilmeye çalışıyor.

Bizler,

Gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları bugün temsil eden AKP rejimine karşı,

Eşitlikçi özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı, yeni toplumsal bir düzenin kurucu iradesini birleşik bir direnişle yeniden inşa etme kararlılığındayız.

Ve bizler ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın direnmekten ve halkın birleşik örgütlü mücadelesinden geçtiğini çok iyi biliyoruz.

Bizler,

2013 Haziranıyla;

herşeyin kirlendiği umutsuzluğun hakim olmaya başladığı bir zamanda, değiştirmenin mümkün olduğunu gördük.

Barikatlar kurduk. Ama barikatların ardında dayanışmacı-paylaşmacı bir hayat da kurduk. Onların zalimliği karşısında insanın ne de güçlü olabileceğini gösterdik.

Haziran, bir direniş değildi sadece bir ülke tahayyülüydü, hayaliydi. Biz hayallerimizi yarım bırakmamak için Haziran'dayız.

Hayallerimize giden yolun sokaktan geçtiğini bildiğimiz için yeniden Haziran'dayız, Haziran'ı yeniden üretmek ve çoğaltmak için buradayız.

Solun tüm örgütlü güçlerinin birlikteliğini içeren ama onun ötesinde asıl olarak tüm direnme eğilimlerini ve tüm direnen kesimlerin ortak sözü ve eyleminin hareketini kurmak için yola çıkıyoruz.

Şimdi, Haziran'da TOMA'ların önündeki direnişimizi, barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için Antalya'dan da yola çıkıyoruz.

Yolumuz açık olsun hepimize kolay gelsin

Antalya Birleşik Haziran Hareketi


Mersin Yıldız Parkı Haziran Forumu Yapıldı

Birleşik Haziran Hareketi Mersin’de forumlara devam ediyor. Birleşik Haziran Hareketi’nin Mersin’deki ilk mahalle forumu olan Yıldız Parkı Forumu, Yenişehir Bahçelievler’de gerçekleştirildi.

Gezi direnişinden bu yana çok sayıda park forumu düzenleyen Yıldız Parkı, Mersin Kahramanmaraşlılar Derneği’nde Birleşik Haziran Hareketi için bir araya geldi. Slayt gösterimiyle başlayan forumda, Birleşik Haziran Hareketi nerelerde forumlar gerçekleştirmeli ve mahalle forumlarını nasıl örgütlemeli üzerine tartışmalar yürütüldü.Forum'dan Notlar

Bülent Ufukateş: Burada omuz omuza mücadeleyi örmek için bir aradayız. Yıllardan beri ‘’AKP çok güçlü ve yıkılamaz’’ algısı yerleştirildi. Haziran direnişi bu algıyı kırdı fakat hala o yılgınlık görünüyor. Birleşik Haziran Hareketi’nin önemi örgütsüz insanları kapsayarak daha nitelikli daha örgütlü bir yürüyüş olmasıdır. İşimiz çok zor ama umudumuz da çok büyük.

Yasemin Öztürk: Alevi kökenliyim ve çocuğum din öğretmeni tarafından allahsız olmakla suçlanıyor ve korkutuluyor. AKP kendi gibi olmayan herkesi dışlıyor, yok sayıyor, mezhepçi bir düzen kuruyor. Mezhepçiliğe, gericiliğe karşı hep birlikte hareket etmeliyiz çünkü ancak öyle kazanırız.

İlhan Topaloğlu: Bu hareketin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte pek çok ittifak yapıldı fakat Birleşik Haziran Hareketi farklı bir hareket. İktidarın yarattığı hegemonyaya karşı sadece ortak paydalarımızla bir araya geldiğimiz bir hareket. Her yerde, bir araya gelişlerimizde bu hareketin önemini anlatmalı ve dalga dalga büyütmeliyiz.

Mehmet Antmen: Umudunu kesmiş ve mücadele içerisinde yer almayıp, AKP'nin talanından, vurgunundan rahatsız olan bütün kesimlerin söz sahibi olması ve düşüncelerini ifade etmesi açısından mahalle forumları çok önemli bir yerde duruyor.AKP iktidarı kalıcı değildir ancak sonrası için bir alternatifimiz olmalı. Bu yüzden bu alternatif için bugün bir araya geldik. Değiştirmeye inanmalı ve hep birlikte mahalle mahalle, sokak sokak forumlarla meclislerle büyümeliyiz.

Efe Engin: Alevi Kültür Derneği yönetimindeyim. Gezi de demokratik hak ve talepleri için aleviler de meydandaydı. Bugün Birleşik Haziran Hareketi sadece AKP’ye karşı bir hareket değil bir sistem sorunudur. Bu sistem herkese, alevilere ve toplumun her kesimine dokunuyor. O yüzden hepimiz burayı daha fazla büyütmek, güçlendirmek için emek harcamalıyız.

Zuhal Kamalak: Gezi direnişi boyunca forumlara ve eylemlere sürekli katıldım. Hep bahsedilen 68’lerin ruhunu yakalayamasak da aynı heyecanı bizler de taşıyoruz. Ben haziranda kendimi tanıdım ve kendimi gezi de buldum.Ben sosyalistim dedim. Nazım Hikmet’in dediği gibi ‘’Yüzünü bile görmediğin insanlar için ölebileceksin.’’ Gezi de hayatını kaybedenler ve şiirin bu mısrası beni çok etkiler. İşte bu yüzden benim için de Gezi direnişi ve Birleşik Haziran Hareketinin büyümesi çok önemli.

Konuşmacıların ardından aralık ayında düzenlenecek olan Birleşik Haziran Hareketi büyük Mersin forumunun bilgilendirilmesi yapıldı. Birleşik Haziran Hareketini Bahçelievler mahallesinde daha fazla büyütmek ve genişletmek için beş kişiden oluşan mahalle temsilciliği oluşturuldu.

Yıldız Parkı Forumu’nun ardından Mersin’de:
Toroslar-22 Kasım 2014
Palmiye-29 Kasım 2014
Mezitli-30 Kasım 2014   tarihlerinde olmak üzere mahalle ve ilçe forumları devam edecek.

*Duygu Kıskanç-Mersin
*facebook/BirlesikHaziran 


Birleşik Haziran Hareketi İzmir'de yürüyüşünü başlattı


Birleşik Haziran Hareketi İzmir’de ilk forumunu Bornova’da gerçekleştirdi.

Her yaştan,  300’den fazla yurttaşın katıldığı forumda, Bornova'nın çeşitli bölgelerinden işçiler, doktorlar, akademisyenler, üniversite çalışanları ve öğretmenler hazır bulundu. Lise ve üniversiteli öğrencilerin de foruma aktif olarak katılımı, salondaki coşkuyu artırdı.

Forum, divanda yer alan Özgür Hatem Bulut'un açılış konuşmasıyla başladı. 12 Eylül Askeri darbesinin yarattığı karanlığın, son 12 yılda daha da arttığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz asla az değiliz. Biz asla yalnız değiliz. Biz tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak anlayan ve başkalarının yaşama hakkını onurla omuzlarında taşıyanlarız. Biz Soma'da, Zonguldak'ta, Ermenek'te ve ülkenin dört bir köşesinde bir lokma ekmek katarına karanlığa gömülen maden işçileriyiz.''

Bulut, konuşmanın devamında, Birleşik Haziran Hareketi'nin amacının; hanelerde, apartmanlarda, mahallelerde oluşturulacak yerel meclisler ve onların temsilcileriyle gerçekleştirilmiş bir Türkiye Meclisi kurmak olduğunu dile getirerek, hedeflerinin iktidarın faşizan saldırılarına karşı aynı safta direnmek olduğunu söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Bulut’un konuşmasının ardından eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesinde kaybedilenler için saygı duruşunda bulunuldu ve foruma geçildi. 30’dan fazla konuşmacının söz kullanılırken, katılımcılar Türkiye’nin Erdoğan eliyle sürüklendiği faşist gelecek karşısında birlikte direnmenin bir zorunluluk olduğunun altını çizdiler.

Forumda kürsüye çıkan Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azad Zengin ,AKP iktidarı ile beraber gazeteciler üzerinde oluşan baskının daha da arttığını ve onlarca gazetecinin işine son verildiği söyledi. Zengin, ''Faşist iktidarın medya üzerindeki baskısını, hepimiz Gezi sürecinde gördük ve yaşadık. Onlarca insanımız ölürken, penguen belgeselleri yayınlandı. Bu kirlenmişliğe, gerçekleri halktan saklayanlara dur diyebilmek için buradayız'' diyerek sözlerini tamamladı.

Eğitim emekçisi Osman Aslan: ‘Gezi’de topçu kışlasını yaptırmayarak kazanım elde ettik ama sömürü düzeni hâlâ devam ediyor'' diye konuştu.

Foruma katılan Diş Hekimliği öğrencisi Aydan Tunca, fakültede birçok araç gereci kendi ceplerinden  ödediklerini ve döner sermaye sistemi içerisinde öğrenci emeğinin kullanıldığını ifade ederek, ‘Sadece parası olanlar istediği hizmeti alabildiği bu piyasacı düzene karşı umudun Haziran yürüyüşünde olduğunun’ altını çizdi.

Forumda söz alan Berkin'in sıra arkadaşları, Berkin'in, Ali'nin, Ethem'in mücadelesini sürdüreceklerini, Birleşik Haziran Hareketi'nin kendi gelecekleri için umut olduğunu ifade etti.

Onur Kılıç;  Gezi Sürecinin Erdoğan'ın diktatörlük hevesine atılmış bir tokat olduğunu, ancak ilerletilemediği ve örgütlü hale getirilemediği için Erdoğan’ın baskı ve şiddet politikasını artırdığını söyledi. Kılıç, iktidarın polisle birlikte adı sanı bilinmeyen gerici çeteleri de bir iç savaş ortamı için hazırladığına dikkat çekerek, bu karanlık tabloyu dağıtacak tek çarenin Haziran Hareketi'nin olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencisi Gözde Hazal Yılmaz: "Gezi’nin ruhunu çağırmaktan söz ediyoruz ancak ölen birinin ruhu çağrılır. Gezi ölmedi. Buradayız!" dedi.

Forum  konuşmaların ardından, Bornova Haziran Meclisi çalışmalarını sürdürmek üzere bir koordinasyon oluşturulacağı herkese duyurularak sonlandırıldı.

*facebook/BirlesikHaziran

 


Batıkent Haziran Forumu Toplandı

Ankara’nın ilk Haziran forumu gerçekleştirildi. Batıkent Birleşik Haziran Forumu 14 Kasım Cuma günü toplandı.

Foruma İlhan Cihaner ve Serpil Güvenç katıldı. Katılımcıların harekete dair sunuşlarının ardından foruma geçildi ve katılımcıların Batıkent Haziran Meclisi çalışmalarını sürdürmek üzere bir koordinasyon oluşturuldu.

Foruma Haziran direnişinin ardından oluşan Batıkent mahalle meclislerinden kişiler, mahalle muhtarları, Ostim İşçi Derneği, Pis Sultan Abdal Derneği, Sarı Saltuk Derneği, SODER, Batıkent Kültür Spor, Devrimci 68’liler de katıldı.Şehir Şehir Sokak Sokak Kuruluyor Haziran Hareketi
İlk konuşmacı olarak Serpil Güvenç böyle bir coşkulu kalabalığı gördükten sonra Batıkent’e taşınmak istediğini ifade ederken forumda bulunanların ,insanların kahkahalarına bile karışanlara bu dünyayı zindan etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Haziran’da 10 milyon kişi yürüdü şimdi niye yürümüyor dedik, insanlar boyun eğdikleri için, AKP’ye teslim oldukları için değil örgütlenemedikleri için şimdi evdeler; bunun için, tekrar birlikte sokağa çıkmak için bir araya geldik diyen Güvenç, forumlar Haziran’dan geldi, biz de forumlarda-meclislerde sözümüzü birleştirelim, kendimizi bu yılanlardan kurtaralım dedik diyerek Manisa’da gittiği forumda Soma’dan gelen, Kınık’tan gelen işçilerin ne kadar heyecanlı olduğunu, hareketin şehir şehir, ilçe ilçe meclislerini oluşturarak, forumlarını yaparak örgütleneceğini ifade etti. Serpil Güvenç hayat zorluyor, bu sunni bir beraberlik değil diyerek sözlerini noktaladı.Faşist Gidişata Birlikte Dur Diyeceğiz

Daha sonra söz alan İlhan Cİhaner ise Haziran’ın karanlığa karşı umut olduğunu, bu hareketin de Haziran’ın izinden ve potansiyelinden devam ettiğini ifade etti. Cihaner, Haziran Hareketi’nin bir direniş hareketi olduğunu, ifade ederken, Hareketin odak noktasının seçimler olmadığını söyledi.  Cihaner, laik, özgür, demokratik bir ülke kurmak için bir araya geldik ve bunu hep birlikte başarmak mümkün’ dedi. Hareketin tepeden tabana bir yapısı olmadığını, forumlarla oluşturulacak bir yapı olduğunu anlatan Cihaner, Haziran Hareketi gerici faşist gidişata karşı omuz omuza direnebilmenin bir olanağıdır cedi.Forum kısmı bir şiirle başladı. Ahmed Arif’in dizeleri ile Haziran’ı anlatan katılımcı: “Bir ufka vardık ki artık/ Yalnız değiliz sevgilim” diyerek artık bu hareketle yeni bir ufka varıldığını, insanların, direnenlerin yalnız yürümeyeceni ifade etti.

Üniversite öğrencisi olan bir başka katılımcı ise sözlerine sizi çok beklemiştik, biz Haziran’ı çok bekledik, Haziran hayatımıza ve Batıkent’e hoşgeldi diyerek forumu selamladı.

İnönü Mahallesi Muhtarı forumda söz alarak Haziran direnişinden sonra bir mahalle meclisi oluşturarak mahalle muhtarlığını aldıklarını, bir araya gelerek bunu başardıklatını anlattı. Bugün insan hayatının ayaklaer altına alındığını söylerken bu sıkıntımızı halk hareketi çözecek dedi.

Forumda söz alan Hakkı Dayı ise gençlere seslenerek “”Birbirinize sarılın, birlik beraberlik olsun, sizden ricam budur” dedi.

Foruma katılan bir lise öğrencisi ise sol seçeneği yükseltecek bu hareketin kendi geleceği için umut olduğunu ifade etti.

Forum konuşmalarının ardından gönüllüler arasından Batıkent Haziran Meclisi çalışmalarını sürdürmek üzere bir koordinasyon oluşturuldu ve Batıkent Haziran Meclisi’nin 6 Aralık'ta toplanacağı duyuruldu.

*facebook/BirlesikHaziran
 

 


 


Haziran
   
Haziran
   
Haziran

Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome