İşe Giriş Sağlık Raporlarında Çalışma Bakanlığı Çark Etti!

25 Şubat 2013 Pazartesi 09:24:31

Yeniden işe giriş raporları kamu sağlık kurumlarından ücretsiz alınabilecek!


İşe Giriş Sağlık Raporlarında Çalışma Bakanlığı Çark Etti!

Çalışma Bakanlığı, tüm kamu sağlık kurumlarından ücretsiz olarak alınabilen İşe giriş sağlık raporlarını 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren sadece yetkilendirilmiş sağlık güvenlik birimleri ile çalışan sağlığı birimlerinden ücret ödenerek alınabileceğini ilan etmişti. Konunun kamuoyuna belgelerle aktarılması üzerine Bakanlık, yayımladığı yeni bir duyuru ile bu uygulamadan çark etti. Kamuoyunda hâsıl olan tereddütleri şimdilik gidermeye çalışmaktadır!

Önce  İşe giriş sağlık raporları  ücretli hale getirildi.  
20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun“Sağlık gözetimi”  başlıklı 15. maddesi 3. fıkrasında işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri “işyeri sağlıkta güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır…”  denilerek işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği açık olarak ifade edilmektedir.

İlgili kanunun hükmüne dayanarak İl Sağlık Müdürlükleri, bağlı kurumlarda çalışan tüm hekimlere mevzuat hükümlerini iletmiş ve 01.01.2013 tarihinden itibaren işe giriş sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan sağlığı birimlerinden alınabileceğini duyurmuştu.

İşe giriş raporu almak isteyenlerin dikkatine ibaresi ile işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesi ve iletişim bilgilerini yayınlamıştır. Kamu sağlık kurumlarından ve ücretsiz olarak alınabilen sağlık raporlarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen bu merkezlerde işe giriş sağlık muayeneleri için 25 ile 100 TL arasında değişen ücretler talep edildiği bilgisini belgelerle kamuoyuna açıklamıştık.
Bakanlık çark ederek  işe giriş sağlık raporlarında çalışanların sağlığı ve güvenliğini piyasa koşullarına bağlayan ekonomik ve faydacı yaklaşımı şimdilik ertelendi!

Çalışma Bakanlığı tarafından işe giriş raporları ile ilgili yayımlanan duyuruda;
6331 sayılı kanunun 38. maddesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6.cı maddenin yürürlük tarihi  için “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişin ön görüldüğü; Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebileceğini, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün olmadığını kamuoyuna duyurmuştur.
Sonuç olarak işe giriş raporları kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, kamu sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenebilecektir. 
Çalışanların sağlığı ve güvenliği sermayenin baskısına ve taşeron firmaların kar hırsına kurban edilemez.

Hazırlayan: Dr.Ergün DEMİR
                     Dr.Veli ATANUR


(Çalışma Bakanlığını duyuru linki)
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=saglikraporlari


İlgili Haberler

Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome