Kutudan şimdi de hipnoz ve çıkıkçı tedavisi çıktı!

12 Şubat 2014 Çarşamba 22:12:13

Ayakkabı Kutularından şimdide Sülük, Hacamat, Sinek Larvası, Arı ve Çıkıkcı Tedavisi Çıktı/Haber Analiz

Hazırlayan: TTB Sağlık Çalışma Komisyonu ve Hekim Meclisi Üyeleri Dr. Ergün Demir, Dr. Güray Kılıç


Kutudan şimdi de hipnoz ve çıkıkçı tedavisi çıktı!

Tıp tarihi hastalıklarla olduğu kadar sihirle, büyüyle, hurafeyle mücadele tarihidir aynı zamanda. Günümüzde tüm dünyada bilimsel tıbbi uygulamalar kanıta dayalıdır. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu uygulamalar tıbbi endikasyon mevcutsa uygulanır. Tıbbın alternatifi olmaz.

Sağlık hizmetlerini kazanç kapısına dönüştüren AKP Hükümeti, şimdi de yeni gelir getirici kaynak olarak bilimsel ve kanıta dayalı olmayan tıp(!) uygulamalarını devreye sokmaktadır.

Hükümet’in hastalıklardan para kazanmak için geliştirdiği yeni “tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri’’ kutusundan bu kez dolar yerine
‘’sülük, hacamat, sinek larvası, arı, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı’’ tedavisi çıktı.


Bakanlık, ‘’insan sağlığına yönelik geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi, bu yöntemlerin yapılabileceği sağlık kuruluşlarının belirlenmesi’’ amacıyla bir yönetmelik taslağı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, her derde deva olmak iddiası ile yayımladığı bu yönetmelik taslağı ile artık halkın sağlığını ‘tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri’ ile tamamlayacak. Bundan böyle vatandaşımız hastanelerde laboratuvar, röntgen, ameliyathane ve polikliniklerde sıra beklemeyecek, strese girmeyecek, tedavisinin sonucunu dert edinmeyecek. Tedavi ücretinin ne kadarını SGK karşılayacak diye hiç kaygılanmayacak; çünkü alternatif tedavi ücretinin tamamı cepten ödenecek! Vatandaşlarımız hiç merak etmesin uygulamada doğadan toplanmış sülükler ve sinekler kullanılmayacak. Sizler için kurulacak işletme ve laboratuvar ortamında üretilecek steril sülük ve larvalar kullanılacak.

‘’Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri’’ ile açacakları ünite ve uygulama merkezlerinde 14 dalda, toplamda 272 tıbbi endikasyona sülük, hacamat, sinek larvası, arı, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı’ tedavisi uygulanacağı ifade edilmektedir...

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve ayakta teşhis tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarında açılacak ünite merkezlerinde rızasını aldıkları hastalara ‘’alternatif tıp’’ adı altında ‘’umut’’ satılmaya çalışılacaktır.

Bu yönetmelik kapsamındaki hastalıkların tedavisindeki uygulamalar şunlardır:
Apiterapi: Bazı hastalıkların tedavisinde arı ve arı ürünlerinin kullanılması biçimidir.
Hirudoterapi: Sülük kullanılarak yapılan uygulama yöntemidir
Hipnoz:  Telkin yoluyla yapılan bir uygulama yöntemidir.
Kupa uygulaması (hacamat): Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan uygulama yöntemine kuru kupa terapisi; belli vücut noktalarında bölgesel vakum yaparak ve yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alınmasına dayanan uygulama yöntemine ise yaş kupa terapisi (Hacamat) denmektedir.

Maggot tedavisi (Larva tedavisi): Lucilia (Phaenicia) sericata steril larvalarının (kurtçuk, maggot) kronik yaraların tedavisinde kullanılması suretiyle yapılan uygulama yöntemini ifade eder.
Homeopati: Homeopatik ilaçlar ile bir organizmanın sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemdir.
Fitoterapi: Bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlar kullanılarak yapılan uygulama yöntemidir.
Kayropraktik: Cerrahi düzeye gelmemiş, kas, omurga ve iskelet sistemİ bozukluklarını çıkık olmadan normal mekanik hareketliliğini yitirmiş eklemleri manipüle ederek düzelten, elle uygulanan teknikler üzerine yoğunlaşma yöntemidir.
Mezoterapi: Cildin mezodermden köken alan orta tabakasına ilaç enjeksiyonu yöntemi olarak tanımlanır.
Ozon tedavisi: Lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının kullanıldığı uygulama yöntemidir.
Proloterapi: Proliferatif ve irritan solüsyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanır. Refleksoloji: El, ayak tabanındaki ve kulaklarda zone ilişkili, vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanların mevcudiyeti prensibine dayanır.
Osteopati: Hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran, özellikle eklemlerdeki fizyolojik bozuklukların ve hareket kısıtlılığını düzeltme, fonksiyonel bozuklukları ve ağrıları giderme amacıyla kullanılan uygulama yöntemidir.
Akupuntur: İğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, termik stimülasyonu, elektromagnetik titreşim, akupres ve frekans gibi uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulama yöntemini ifade eder.

Ünite ve uygulama merkezlerinde uygulanabileceğini iddia ettikleri toplam 272 endikasyondan bazıları şunlardır:
Kronik ülseratif kolit, renk körlüğü, kronik pulmoner kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, glokom, multiplesklerozis, romatizmal hastalıklar, depresyon, anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları, ürolojik hastalıklar, kardiyovasküler sorunlar, venöz yetmezlikler, kronik pelvik inflamatuvar hastalık, menstrüel düzensizlikler, migren, her türlü ağrı tedavisi, psoriasis, epilepsi, akut ve kronik böbrek yetmezliği, beyin travması, opium, kokain, eroin bağımlılığı, Parkinson hastalığı, multiple skleroz, hipertansiyon, cerebral palsi.

SONUÇ;
1-Tüm dünyada bilimsel tıbbi uygulamalar kanıta dayalıdır. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu uygulamalar tıbbi endikasyon mevcutsa uygulanır. Yapılan bilimsel çalışmalar ile bu kanıtlanmış ise artık alternatif değil tıbbi uygulama söz konusudur. Tıbbın alternatifi olmaz.

2- Bilgi hırsızlığı yaparak ülkemiz bilim ortamını kirleten, her türlü liyakat ve akademik çalışmadan uzak biçimde, hemşirelik meslek yüksekokulları, iktisat fakültesi vb. tıp ile ilişkisiz alanlardan  ‘’jet tıp profesörü’’ yetiştiren AKP hükümetinin yayımladığı bu yönetmelik taslağı ile yapmak istediği,  insanların inançları, duyguları, acılarını sömürerek hastalıkları üzerinden para kazanmaktan başka bir şey değildir.

3- Bu uygulamalarla kronik hastalıklara sahip yurttaşlara yönelik umut sömürüsünün ve kötüye kullanmanın önünün açıldığı ve bu alanın bir kazanç kapısına dönüştürülmeye çalışıldığı görülmektedir.

4- Sağlık hizmetinin bedelini ve ödeme yöntemini, Maliye, Sağlık ve Kalkınma Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının temsilcilerinin oluşturduğu Komisyon belirlemektedir. SGK, 5510 sayılı kanun hükümlerinde yer alan “sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmadığını göz önüne alarak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilen sağlık hizmetlerinin bedellerini” ödemektedir.

5- Bu yönetmelikte belirtilen tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile verilen hizmetlerin bedelinin tamamını hizmet alan kişiler ceplerinden ödeyeceklerdir. Yani SGK bu hizmetlerin bedelini karşılamayacaktır.

6- Sağlık Bakanlığı, bir yandan ’geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini’ meşrulaştıracak yönetmelik hazırlarken,  diğer yandan da bu yöntemlerin tıbben yararlı olup olmadığı konusunda kuşkular taşıdığı anlaşılmaktadır.

Binlerce yıl ötesinden süzülüp gelen hekimlik mesleğinin değerleri; yaşamımızı insanlığın hizmetine adamayı, tıbbi bilgilerimizi insanlık yararına kullanmayı, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde insanı temel almayı, bilimsel tıbbi uygulamaların kanıta dayalı olmasını ve sağlık hizmetlerinin piyasada alınıp satılan ticari bir meta olamayacağını öğretmektedir. Sağlık Bakanlığını bir an önce hekimlik mesleğinin değerlerine zıt bu düzenlemeleri yapmaktan ve halkın umutlarını sömürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.


Diğer Haberler

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome