Hacamatcı Muayenenin Hekim muayenesinden pahalı olduğu ortaya çıktı - Ergün Demir/Güray Kılıç

12 Kasım 2014 Çarşamba

Alternatif Tıpta 'Hacamatcı' Muayenesi 75 TL,
Bilimsel Tıpta Hekim Muayenesi 30 TL...


Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği tarifede ‘’sülük, hacamat, sinek larvası, arı, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı’ gibi alternatif tıp uygulamalarında muayene ücreti,  hekim muayenesinden daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Hükümet, yayımladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile borç batağında olan kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerine yeni gelir getirici kaynak yaratmaya çalışmaktadır.

Yeni gelir getirici kaynak ise ‘’sülük, hacamat, sinek larvası, arı, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı’’ tedavisi uygulamalarından alınacak ücrettir. Bu uygulamalar ile kronik hastalıklara sahip yurttaşlara yönelik umut sömürüsünün ve kötüye kullanımın önünün açıldığı görülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, tıbben sağlık hizmeti olduğunu kabul etmediğinden ’’5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince  '’geleneksel'’, ‘'tamamlayıcı'’, ‘’alternatif tıp uygulamalarının ‘’  bedelini ödememektedir. Bu hizmetlerin bedelinin tamamını hizmet alan kişiler ceplerinden ödeyeceklerdir.

Bilindiği gibi tedavi ücretleri SGK tarafından ödenmeyen kişiler için Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapmakta; bu işlemlerin bedelleri ilan edilmektedir.

Sinek larvası, Arı, Hacamat, Sülük, Bitkisel ilaç, Hipnoz ve Çıkıkçı muayenesi Hekim muayenesinden pahalıdır.               

 

Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı, kazanç kapısına dönüştürdüğü sağlık hizmetinde yeni gelir getirici kaynak olarak kanıta dayalı olmayan tıp (!) uygulamalarını gündeme sokmaktadır. Bir yandan mali yönden kötü durumdaki kamu sağlık kurumlarına yeni gelir kaynakları yaratılırken diğer yandan da zor ve kronik hastalıkları olan yurttaşlara yönelik ‘’umut’’ satılmaya çalışılmaktadır.

Dr. Ergün DEMİR
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi üyesi,

Dr.Güray KILIÇ
İstanbul Tabip Odası TTB delegesi.


Diğer Yazılar

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome