Sayıştay Yasası ile Denetimsizliğe...

18 Eylül 2012 Salı

Maddede yer alan “devlet kurumlarında tespit edilen kamu zararlarına itiraz için yeni bir komisyon kurulması zorunluluğu” ile Sayıştay 'ın yetkileri iyice sınırlandırıldı.


Son değişiklikle, AKP, kurumun denetim yapabilmesini sağlayan son dayanakları da ortadan kaldırmış bulunuyor.

Daha önce yapılan bir düzenlemeyle Sayıştay’ın birçok yetkisi kısıtlanmış ancak Sayıştay’ın Genel Kurul yorumlarıyla kimi denetimler yapılabilmekteydi. Ancak yapılan bu son düzenlemenin ardından idarenin denetlenmesi imkansız hale getirilmiştir.

Buna göre Sayıştay’ın ortadan kaldırılacak yetkileri şöyle:

Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,

-Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi,

-İç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesine ilişkin görev ve yetkileri ortadan kaldırılmaktadır.

Yeni düzenlemelerin hukuka aykırı açık olmakla birlikte, düzenlemelerin denetlenen idarenin denetime müdahalesine imkan vereceğini, bununla birlikte kamu zararlarının tazmininin zorlaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bunlar bir yandan da Sayıştay ‘ın olması gereken bağımsızlığını da zedeleyecektir.

2011 'de hiçbir devlet kurumu denetlenmedi!
Tam da bu noktadan hareketle,  2011 yılına ait Sayıştay raporları temmuzda yürürlüğe giren ek maddeden önce hazırlanmıştı. Fakat yeni yasa çıktığında, mali denetim raporlarının onaylanma süreci devam ediyordu. Bu yüzden yeni yasanın hali hazırdaki raporlar için de geçerli olduğu görüşüne varıldı ve raporlar Sayıştay ‘a iade edildi. Yani, 2011 'de hiçbir devlet kurumu mali tablolar açısından denetlenmemiş oldu.

Bu durum elbette ki basit bir gecikme ve/veya işleyiş olarak hatası olarak görülemez. Sayıştay ‘ın bağımsızlığını yitirmesiyle, belediyelerin iktidara yakın şirketlere ihaleleri vermesi ya da kamu kurumların da ihalesiz iş almalar artar ise şaşırmamak gerekir.
Zira Danıştay başkanının yürütmenin durdurulması kararlarının gereksiz gördüğü, Başbakanın “Yargıya gerekeni söyledik.” dediği bir ülkede artık tüm kurumların iktidara bağlı olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz


Diğer Yazılar

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome