MUHALEFET

Uzunca bir zamandır 12 Eylül yenilgisinin olumsuz ve yıkıcı sonuçlarının dünya çapında yaşanan gelişmelerle birleşerek solu ve devrimci hareketi etkisiz ve inandırıcılıktan uzak kıldığı bir süreçten geçiliyor. Bir ‘kapanma’ dönemi olarak şekillenen bu uzun tarihsel süreç içinde emperyalizmin sömürü politikalarına karşı her alanda önemli direnişler gelişmekle birlikte solun düşünsel/fikri planda yaşadığı karmaşa halen aşılabilmiş değil.

Bugün, kapitalizmin krizi ile hegemonyasında ciddi çatlakların oluşmaya başladığı, emekçi sınıfların da kriz karşısında kitlesel direnişlerinin geliştiği yeni bir dönemden geçiyoruz.  Böylesi umut verici gelişmelerle birlikte küreselleşmeni yeni sağ liberal hegemonyasının onlarca yıl boyunca sol içinde yarattığı yıkıcı etkilerin aşılamamış olması en büyük sorun olmaya devam etmektedir.
Bugün karşı karşıya bulunduğumuz ortam, her alanda yürütülen mücadelelerde, politik-merkezileşmiş güç birikimini besleyen bir süreci zorlaştıran, onun yerine küreselleşmenin ideolojik hegemonyası altında modalaştırılan postmodern/liberal retoriklerden beslenen parçalılığı, dağınıklığı, otonomlaşmayı üreten bir ortamdır.
Bugünün dünyasında devrimci mücadele, solun yaşadığı ideolojik bulanıkla birlikte, bu tür eğilimlerle de mücadele içinde aşılması ve var olan potansiyellerin ortak akıl, düşünce ve eylem birliği içinde ortak bir sürece doğru yöneltilmesi ile mümkün olabilecektir.  
MUHALEFET, bu yöndeki mücadelenin bir parçası olarak gelişen bir çaba aynı zamanda eşitlikçi ve özgürlükçü devrimci hareketin ideolojik temellerini derinleştirip güçlendirerek sağ liberal/milliyetçi yanılsamalardan kaynaklanan savrulmalarla birlikte; yeni gelişen direniş hareketlerinin devrim ve sosyalizm tahayyülünün güncellenmesi temelinde geliştirmeye, geçmişin devrimci kültürünü, ideallerini kuşanarak geleceğe ve geleceği birlikte kurmaya bir çağrıdır.
Bu bütünlüklü mücadelenin parçası olarak MUHALEFET, AKP iktidarının artan saldırıları karşısında toplumsal muhalefetin tüm kesimlerinin sözleriyle oluşacak bu mücadelelere fikri anlamda güç vermeye çalışacak bir çabadır.
Egemen sınıfların her düzeydeki saldırıları ile birlikte yarattığı ideolojik manipülasyonlara karşı durmak, büyük medya gücüyle anlık üretilen yanılsamalara yanıt üretmek aynı zamanda devrimci siyasetin geliştirilmesi noktasında ideolojik bir tartışma platformu olarak çalışacak MUHALEFET ortak çabamızın ve kolektif üretimimizin ürünü olacaktır.
21. yüzyılın yeniden devrim ve sosyalizm mücadelesinde bir adım daha atarken, şimdi dünyanın sokaklarında yükselen geleceği kazanma çağrısının umuduyla MUHALEFET’i her gün her yerde yükseltme zamanıdır.
Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome